Torsdag 21 sept deltok Stiegler på arrangementet - «Investeringsstrategier for alle» - i regi av Askøy Næringsråd. Med Biologen på Herdla som god...
Foto: Berit Roald/NTB I den senere tid har det vært mye omtalt i media hvordan styremedlemmer i offentlige virksomheter velges, der særlig partiboken...
(Foto: Veronika Stuksrud/Fotova) Vi gratulerer Bendik Holstad med opprykk som partner!
Foto: Svetikd / iStock Stiegler sine advokater skriver jevnlig for økonomenes forening, Econa, sitt medlemsblad Magma. I siste utgave av magasinet...
I første halvdel av 2023 har flere endringer i arbeidsmiljøloven trådt i kraft, inkludert strengere regler for innleie fra bemanningsforetak og...
Fra venstre: Thomas Lynum og Harald Alfsen arbeider innenfor næring, arbeidsliv, eiendom og entreprise. Camilla Brandt og Roar Vegsund arbeider...

Advokatene svarer

aug 14, 2023
Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarer spørsmål om barne- og...
Noen offentlige oppdragsgivere har begynt å skrive inn regler i konkurransegrunnlagene om at tilbydere har plikt til å søke avklart feil eller...
Foto: Veronika Stuksrud / Fotova Tvisteloven har regler for å løse konflikter. Loven og dagens trender fokuserer på å løse tvister på lavest mulig...
Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarer spørsmål om barne- og...
Stiegler sine eiendomsrettsadvokater skriver jevnlig for økonomenes forening, Econa, sitt medlemsblad Magma. I siste utgave av magasinet redegjør...
Regjeringen foreslår å lovfeste et krav om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Dersom reglene blir...
Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarer spørsmål om barne- og...
Foto: Heiko Junge / NTB Lørdag 03.06 var det 600 dager siden Høyesterett fastslo at de 151 vindmøllene på Fosen var ulovlig satt opp. Nylig er det...

Advokat i Bergen?

jun 2, 2023
Er det ikke noe eget med å være advokat i Bergen? Kanskje fordi det ikke er noe sted det stopper å regne så ofte som i Bergen? Eller fordi det går...
På NHOs anskaffelseskonferanse nylig holdt Stiegler-advokat & sertifisert tvistemekler Harald Alfsen foredrag om å ta bruk handlingsrommet i...
Meklingskonferansen har som mål å presentere bredden i utenrettslig konfliktløsning med vekt på forskningsbasert kunnskap og praktiske eksempler....
Gjør mangfoldsarbeidet til ditt konkurransefortrinn!
Mange nordmenn har en fast følgesvenn i form av et husdyr, og hund og katt er de mest populære. Dersom du bor i borettslag eller eierseksjonssameie,...

Ny forsinkelsesrente

apr 27, 2023
Hvert halvår fastsetter Finansdepartementet størrelsen på forsinkelsesrenten gjennom forskrift, jf. forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd....