Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarers pørsmål om barne- og...
Foto: Heiko Junge / NTB Lørdag 03.06 var det 600 dager siden Høyesterett fastslo at de 151 vindmøllene på Fosen var ulovlig satt opp. Nylig er det...

Advokat i Bergen?

jun 2, 2023
Er det ikke noe eget med å være advokat i Bergen? Kanskje fordi det ikke er noe sted det stopper å regne så ofte som i Bergen? Eller fordi det går...
På NHOs anskaffelseskonferanse nylig holdt Stiegler-advokat & sertifisert tvistemekler Harald Alfsen foredrag om å ta bruk handlingsrommet i...
Meklingskonferansen har som mål å presentere bredden i utenrettslig konfliktløsning med vekt på forskningsbasert kunnskap og praktiske eksempler. ...
Gjør mangfoldsarbeidet til ditt konkurransefortrinn!
Mange nordmenn har en fast følgesvenn i form av et husdyr, og hund og katt er de mest populære. Dersom du bor i borettslag eller eierseksjonssameie,...

Ny forsinkelsesrente

apr 27, 2023
Hvert halvår fastsetter Finansdepartementet størrelsen på forsinkelsesrenten gjennom forskrift, jf. forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd....
Stiegler sine eiendomsrettsadvokater skriver jevnlig for økonomenes forening, Econa, sitt medlemsblad Magma. I siste utgave av magasinet redegjør...
Vedtatte endringer i arbeidsmiljøloven medfører presisering av arbeidstakerbegrepet, utvidet arbeidsgiveransvar i konsern og generell rett til fast...
Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarers pørsmål om barne- og...
Reglene om innløsning av tomtefeste er viktige og engasjerer både grunneier og leietaker. Her pekes på hovedreglene.
Den 15. februar 2023 ble det vedtatt en ny forskrift som gir regler om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter markedsføringsloven § 41...
Advokat Harald Alfsen skriver om dette i Dagens Næringsliv 15.02.2023
Fremleie av næringslokaler medfører at to ulike kontrakter løper side om side. Kjenner du til hvilke problemstillinger som kan oppstå ved fremleie,...

Ny advokatfullmektig

feb 2, 2023
 
Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarers pørsmål om barne- og...
  Høyesterett kom 12. januar 2023 med en spennende dom om foreldelse. Dommen inneholder viktige retningslinjer for når et erstatningskrav i...
  Stortinget vedtok den 20. desember 2022 innstramming av reglene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1....