To dommer fra Borgarting lagmannsrett om rekkefølgekrav i utbyggingsavtaler gjør det vanskeligere for utbygger å vurdere...
Permitteringer og hjemmekontor. Hvilke regler gjelder nå?
Hold deg oppdatert med vår oppsummering av de mest sentrale dommene fra 2020.

Nye partnere

Jan 25, 2021
Vi er svært stolte av å presentere våre to nye partnere, Torkjell Solbø og Ingeborg Tveit.
Vi er også svært stolte av å ønske Camilla Brandt velkommen som advokatfullmektig og Sebastian Fohlin Apelseth velkommen som...
01.01.2021 trådte den nye arveloven i kraft. Loven viderefører i stor grad de eksisterende regler, men noen sentrale...
Viktige avklaringer i Høyesterett om den nedre grensen for forbudet mot seksuell trakassering. 
Bedrifter i endring trenger ofte ny kompetanse og nye ansatte.  Vet du hvilke regler som gjelder i prøvetiden for...
Foreldene har full avtalefrihet når det gjelder barnets bostedsordning og en eventuell samværsavtale. Det viktigste er at...
I dette nummert av Eurojuris Informerer byr vi på artikler om anskaffelser og entreprise.
En ny dom fra Borgarting lagmannsrett gir uklare regler for hvilken offentlig infrastruktur en utbygger kan pålegges å...
Regjeringen fremmet 15. april 2020 forslag til ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som...