Høyesterett avsa 4. mai dom i sak om rekkefølgekrav. Høyesterett kom til annet resultat enn lagmannsretten hadde kommet til,...
Nylig kom det frem at politiets ransaking av personer mistenkt for bruk eller besittelse av mindre mengde narkotika, trolig...
Når en ektefelle dør, oppstår det mange vanskelige spørsmål. I sorgen etter å ha mistet sin livsledsager, må lengstlevende...
Dagens Næringsliv hadde lørdag 24.04.2021 en større sak om korrupsjon og Kongsberg-Gruppen. Saken har en viktig side til...
Har du opplevd samværssabotasje? Samværssabotasje og foreldrefiendtliggjøring er et stort problem og kan få uopprettelige...
Høyesteretts første dom om skjeggkre Det verserer en lang rekke saker for domstolene fordi kjøper har oppdaget skjeggkre i...
Likviditetsbelastningene for entreprenører kan for mange være alvorlige dersom byggherre nekter å betale omstridte krav. En...

Arbeid for mangfold

Apr 15, 2021
Harald og Ingeborg deltok denne uken på Advokatforeningens webinar om mangfold i advokatbransjen.

Hva er anbudsrett?

Apr 13, 2021
Når en avtale er inngått, er det teksten i avtalen som styrer avtaleforholdet. Fasen før avtalen er inngått, kaller vi ofte...

Ny senioradvokat

Apr 9, 2021
Stiegler er stolt av å ønske vår nye senioradvokat, John Erik Aarsheim, velkommen til oss.
To dommer fra Borgarting lagmannsrett om rekkefølgekrav i utbyggingsavtaler gjør det vanskeligere for utbygger å vurdere...
Permitteringer og hjemmekontor. Hvilke regler gjelder nå?
Hold deg oppdatert med vår oppsummering av de mest sentrale dommene fra 2020.

Nye partnere

Jan 25, 2021
Vi er svært stolte av å presentere våre to nye partnere, Torkjell Solbø og Ingeborg Tveit.
Vi er også svært stolte av å ønske Camilla Brandt velkommen som advokatfullmektig og Sebastian Fohlin Apelseth velkommen som...
01.01.2021 trådte den nye arveloven i kraft. Loven viderefører i stor grad de eksisterende regler, men noen sentrale...
Viktige avklaringer i Høyesterett om den nedre grensen for forbudet mot seksuell trakassering. 
Bedrifter i endring trenger ofte ny kompetanse og nye ansatte.  Vet du hvilke regler som gjelder i prøvetiden for...
Foreldene har full avtalefrihet når det gjelder barnets bostedsordning og en eventuell samværsavtale. Det viktigste er at...
I dette nummert av Eurojuris Informerer byr vi på artikler om anskaffelser og entreprise.