Ny advokatfullmektig

sep 23, 2022
Stiegler ønsker Henriette Steien hjertelig velkommen. Henriette kommer fra stilling som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Thommessen. Hun har også...
 
Stiegler sine eiendomsrettsadvokater skriver jevnlig for økonomenes forening, Econa, sitt medlemsblad Magma. Siste utgave av magasinet er rettet mot...
I foreldretvister for retten med spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samværsrett, oppnevner retten en sakkyndig psykolog som kan bistå til...
Stiegler Advokatfirmas barnerettsgruppe er fast spaltist i magasinet Foreldre & Barn, med mål om å belyse relevante barnerettslige tema som kan være...
Stiegler Advokatfirmas barnerettsgruppe er fast spaltist i magasinet Foreldre & Barn, med mål om å belyse relevante barnerettslige tema som kan være...
Denne utgaven av Eurojuris informerer handler om mekling og konfliktløsning. Advokatrollen er mangfoldig, men kjernen er å representere og å ivareta...
Sommerferien er her, og mange foreldre planlegger i år utenlandsreiser sammen med barna sine for første gang. Dette gjelder også for foreldre som har...
De fleste starter boligjakten på Finn.no, men hva skjer dersom informasjonen i salgsannonsen ikke stemmer med virkeligheten? Kan erstatningsansvar...
Tariffavtalen - utvidet adgang til innleie og andre mulighetsrom
Det følger direkte av barneloven at både barn og foreldre har en gjensidig rett til samvær med hverandre, og foreldrene har en gjensidig plikt til å...
Foto: vossresort.no Da det i 2019 ble etablert en gondolbane fra Voss jernbanestasjon til fjellet Hanguren, fikk 17 grunneiere gondoltrafikk like...
Sommeren står for døren, og mange ser frem til avslappende kvalitetstid på hytten. Mange fritidseiendommer eies i sameie, og konflikter mellom...
Denne utgaven av Eurojuris informerer handler om offentlig forvaltning og rammene for deres arbeid. Det er statens, fylkeskommunenes og kommunenes...
I fjor kollapset rusreformen under behandling på Stortinget, da et marginalt flertall stemte mot å avkriminalisere rusavhengiges befatning med...

Avkorting i arv

apr 7, 2022
De fleste foreldre er opptatt av en rettferdig fordeling av arv mellom sine barn. Dersom en eller flere av barna får en gave av betydelig størrelse...
Stiegler Advokatfirmas barnerettsgruppe er fast spaltist i magasinet Foreldre & Barn, med mål om å belyse relevante barnerettslige tema som kan være...
EØS-terskelverdiene for offentlige anskaffelser er justert ved en endring av i dag, med virkning fra i går 23.03.22. Den nasjonale terskelverdien er...
Regjeringen har tidligere foreslått å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i aml. § 14-9 annet ledd bokstav f. Forslaget er nå...