I kjølvannet av drapet på amerikaneren Georg Floyd demonstrerte en hel verden mot rasisme, gjennom bevegelsen "Black Lives...
Med lovendringer som trer i kraft fra  1. juli 2021 kan Diskrimineringsnemnda nå avgjøre tvister om ulovlig gjengjeldelse i...
Eurojuris Informerer nr. 1 2021 er et hefte som inneholder artikler for virksomheter som opplever press. 
Mange foreldre har utfordringer med å komme til enighet om feriesamvær i barnefordelingssaker. Stieglers faggruppe for ...
Høyesteretts dom i HR-2021-605-A legger føringer for hvilke spørsmål som bør stilles til kandidater i en intervjurunde. I...
Høyesterett avsa 4. mai dom i sak om rekkefølgekrav. Høyesterett kom til annet resultat enn lagmannsretten hadde kommet til,...
Nylig kom det frem at politiets ransaking av personer mistenkt for bruk eller besittelse av mindre mengde narkotika, trolig...
Når en ektefelle dør, oppstår det mange vanskelige spørsmål. I sorgen etter å ha mistet sin livsledsager, må lengstlevende...
Dagens Næringsliv hadde lørdag 24.04.2021 en større sak om korrupsjon og Kongsberg-Gruppen. Saken har en viktig side til...
Har du opplevd samværssabotasje? Samværssabotasje og foreldrefiendtliggjøring er et stort problem og kan få uopprettelige...
Høyesteretts første dom om skjeggkre Det verserer en lang rekke saker for domstolene fordi kjøper har oppdaget skjeggkre i...
Likviditetsbelastningene for entreprenører kan for mange være alvorlige dersom byggherre nekter å betale omstridte krav. En...

Arbeid for mangfold

Apr 15, 2021
Harald og Ingeborg deltok denne uken på Advokatforeningens webinar om mangfold i advokatbransjen.

Hva er anbudsrett?

Apr 13, 2021
Når en avtale er inngått, er det teksten i avtalen som styrer avtaleforholdet. Fasen før avtalen er inngått, kaller vi ofte...

Ny senioradvokat

Apr 9, 2021
Stiegler er stolt av å ønske vår nye senioradvokat, John Erik Aarsheim, velkommen til oss.
To dommer fra Borgarting lagmannsrett om rekkefølgekrav i utbyggingsavtaler gjør det vanskeligere for utbygger å vurdere...
Permitteringer og hjemmekontor. Hvilke regler gjelder nå?
Hold deg oppdatert med vår oppsummering av de mest sentrale dommene fra 2020.

Nye partnere

Jan 25, 2021
Vi er svært stolte av å presentere våre to nye partnere, Torkjell Solbø og Ingeborg Tveit.
Vi er også svært stolte av å ønske Camilla Brandt velkommen som advokatfullmektig og Sebastian Fohlin Apelseth velkommen som...