Foto: ELSA Bergen Årsfinalen i Elsa Bergen Regionale Prosedyrekonkurranse gikk av stabelen 19. november. Konkurransen arrangeres som en fiktiv...
I denne episoden av Stiegler-podden redegjør partner og advokat Tor Øystein Enge for ulike måter å løse tvister på, både for næringsdrivende og for...
Høyesterett avsa den 11. oktober 2021 dom i en sak hvor det ble fastslått at vindkraftutbyggingen på Fosen var i strid med samers rettigheter. Dommen...