Vi lever i en spesiell tid. I kjølvannet av pandemien fulgte krig, energikrise, økte matvarepriser og høyere rente. Samtidig styrer verden mot en...
I siste utgave av tidsskriftet NæringsEiendom (www.ne.no)har advokat Jon Håkon Hegdahl og advokat Erlend Bergstrøm skrevet en artikkel om sine...
Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. Kunnskap og presisjon er viktig både ved planlegging, utvikling og ved realisasjon....