Advokatene svarer

aug 14, 2023
Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarer spørsmål om barne- og...
Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarer spørsmål om barne- og...
Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarer spørsmål om barne- og...
Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarers pørsmål om barne- og...
Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarers pørsmål om barne- og...
Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarer spørsmål om barne- og...
Et samboerskap ligner mye på et ekteskap, og en stor andel av dagens voksne lever i et ugift samliv. Det er likevel en stor og viktig forskjell...
Lengstlevende ektefelle kan etter arvelovens regler ikke dele ut gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Det har i underrettspraksis...

Avkorting i arv

apr 7, 2022
De fleste foreldre er opptatt av en rettferdig fordeling av arv mellom sine barn. Dersom en eller flere av barna får en gave av betydelig størrelse...
I dagens samfunn er det helt vanlig at voksne fraskilte gifter seg på nytt. Den tradisjonelle kjernefamilien slik vi kjenner den, er også utvidet til...
I dag er det ikke uvanlig med familiekonstellasjoner som inkluderer «dine barn», «mine barn» og «våre barn». En konsekvens av at flere skiller seg og...
Både et testament og en fremtidsfullmakt kan være viktig å ha dersom det skulle hende deg noe. I denne episoden av Stiegler-podden redegjør...