Denne utgaven av Eurojuris informerer handler om offentlig forvaltning og rammene for deres arbeid. Det er statens, fylkeskommunenes og kommunenes...
EØS-terskelverdiene for offentlige anskaffelser er justert ved en endring av i dag, med virkning fra i går 23.03.22. Den nasjonale terskelverdien er...
  Alle offentlige anskaffelser over kr 100 000 eks. mva skal gjennomføres etter regelverket for offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver har plikt til...
  Dersom innkjøperen i en offentlig anskaffelse får vite at tilbyderen er dømt for, eller har vedtatt forelegg for, korrupsjon, skal han avvise...
I denne episoden av Stiegler-podden redegjør managing partner og advokat Harald Alfsen for de viktigste prinsippene innenfor offentlige...
Stiegler starter høsten med å ønske nye advokatfullmektiger velkommen. Christina Røvær og Charlotte Iversen er allerede på plass.
Partner og advokat Harald Alfsen har skrevet et debattinnlegg om offentlige prosjekter og budsjettsprekker som ble publisert i Dagens Næringsliv 3....
I BT 18. juli 2021 hevdet Industri- og Næringspartiet (INP) at politikerne må sørge for at flere kontrakter gis til norske leverandører. For å oppnå...
Dagens Næringsliv hadde lørdag 24.04.2021 en større sak om korrupsjon og Kongsberg-Gruppen. Saken har en viktig side til innkjøp generelt og det...
Likviditetsbelastningene for entreprenører kan for mange være alvorlige dersom byggherre nekter å betale omstridte krav. En samlet anleggsbransje ber...

Hva er anbudsrett?

apr 13, 2021
Når en avtale er inngått, er det teksten i avtalen som styrer avtaleforholdet. Fasen før avtalen er inngått, kaller vi ofte anbudsfasen.