På NHOs anskaffelseskonferanse nylig holdt Stiegler-advokat & sertifisert tvistemekler Harald Alfsen foredrag om å ta bruk handlingsrommet i...
Advokat Harald Alfsen skriver om dette i Dagens Næringsliv 15.02.2023
Kontrakter kan sikre det offentlige nok innsyn og kontroll hvis loven ikke gjør det. Så får leverandører som krever hemmelighold heller holde seg...
Til syvende og sist er anbudskonkurranse risikosport, mens forhandlet konkurranse er det mest forretningsmessige og innkjøpsfaglige riktige. Unntak...

Ny advokatfullmektig

sep 23, 2022
Stiegler ønsker Henriette Steien hjertelig velkommen. Henriette kommer fra stilling som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Thommessen. Hun har også...
Denne utgaven av Eurojuris informerer handler om offentlig forvaltning og rammene for deres arbeid. Det er statens, fylkeskommunenes og kommunenes...
EØS-terskelverdiene for offentlige anskaffelser er justert ved en endring av i dag, med virkning fra i går 23.03.22. Den nasjonale terskelverdien er...
Alle offentlige anskaffelser over kr 100 000 eks. mva skal gjennomføres etter regelverket for offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver har plikt til å...
Dersom innkjøperen i en offentlig anskaffelse får vite at tilbyderen er dømt for, eller har vedtatt forelegg for, korrupsjon, skal han avvise...
I denne episoden av Stiegler-podden redegjør managing partner og advokat Harald Alfsen for de viktigste prinsippene innenfor offentlige anskaffelser.
Stiegler starter høsten med å ønske nye advokatfullmektiger velkommen. Christina Røvær og Charlotte Iversen er allerede på plass.
Partner og advokat Harald Alfsen har skrevet et debattinnlegg om offentlige prosjekter og budsjettsprekker som ble publisert i Dagens Næringsliv 3....
I BT 18. juli 2021 hevdet Industri- og Næringspartiet (INP) at politikerne må sørge for at flere kontrakter gis til norske leverandører. For å oppnå...
Dagens Næringsliv hadde lørdag 24.04.2021 en større sak om korrupsjon og Kongsberg-Gruppen. Saken har en viktig side til innkjøp generelt og det...
Likviditetsbelastningene for entreprenører kan for mange være alvorlige dersom byggherre nekter å betale omstridte krav. En samlet anleggsbransje ber...

Hva er anbudsrett?

apr 13, 2021
Når en avtale er inngått, er det teksten i avtalen som styrer avtaleforholdet. Fasen før avtalen er inngått, kaller vi ofte anbudsfasen.