Dagens Næringsliv hadde lørdag 24.04.2021 en større sak om korrupsjon og Kongsberg-Gruppen. Saken har en viktig side til...
Likviditetsbelastningene for entreprenører kan for mange være alvorlige dersom byggherre nekter å betale omstridte krav. En...

Hva er anbudsrett?

Apr 13, 2021
Når en avtale er inngått, er det teksten i avtalen som styrer avtaleforholdet. Fasen før avtalen er inngått, kaller vi ofte...