Denne utgaven av Eurojuris informerer handler om mekling og konfliktløsning. Advokatrollen er mangfoldig, men kjernen er å representere og å ivareta...