Vi lever i en spesiell tid. I kjølvannet av pandemien fulgte krig, energikrise, økte matvarepriser og høyere rente. Samtidig styrer verden mot en...
I siste utgave av tidsskriftet NæringsEiendom (www.ne.no)har advokat Jon Håkon Hegdahl og advokat Erlend Bergstrøm skrevet en artikkel om sine...