Denne utgaven av Eurojuris informerer handler om offentlig forvaltning og rammene for deres arbeid. Det er statens, fylkeskommunenes og kommunenes...