Realisering av boligdrømmen med kjæreste og venner er en artikkel skrevet av advokatene Sølvi Nyvoll Tangen og Jon Håkon Hegdahl. Artikkelen er...
I denne episoden av Stiegler-podden redegjør partner og advokat Sølvi Nyvoll Tangen for forskjellene mellom ektefeller og samboere i ny arvelov....
Stiegler starter høsten med å ønske nye advokatfullmektiger velkommen. Christina Røvær og Charlotte Iversen er allerede på plass.
Mange foreldre har utfordringer med å komme til enighet om feriesamvær i barnefordelingssaker. Stieglers faggruppe for  barnerett har nedenfor...
Når en ektefelle dør, oppstår det mange vanskelige spørsmål. I sorgen etter å ha mistet sin livsledsager, må lengstlevende også ta stilling til...
01.01.2021 trådte den nye arveloven i kraft. Loven viderefører i stor grad de eksisterende regler, men noen sentrale endringer har vi likevel fått.