Likviditetsbelastningene for entreprenører kan for mange være alvorlige dersom byggherre nekter å betale omstridte krav. En samlet anleggsbransje ber...