Fremleie av næringslokaler medfører at to ulike kontrakter løper side om side. Kjenner du til hvilke problemstillinger som kan oppstå ved fremleie,...
Vi lever i en spesiell tid. I kjølvannet av pandemien fulgte krig, energikrise, økte matvarepriser og høyere rente. Samtidig styrer verden mot en...
En ny områdeplan for Osøyro ligger nå ute til offentlig ettersyn i Bjørnafjorden kommune. Områdeplanen kan utløse nye utbygginger og utvikling av...
I siste utgave av tidsskriftet NæringsEiendom (www.ne.no)har advokat Jon Håkon Hegdahl og advokat Erlend Bergstrøm skrevet en artikkel om sine...
Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. Kunnskap og presisjon er viktig både ved planlegging, utvikling og ved realisasjon....
Likviditetsbelastningene for entreprenører kan for mange være alvorlige dersom byggherre nekter å betale omstridte krav. En samlet anleggsbransje ber...