Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. Kunnskap og presisjon er viktig både ved planlegging, utvikling og ved realisasjon....