Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. Kunnskap og presisjon er viktig både ved planlegging, utvikling og ved realisasjon....
I denne episoden av Stiegler-podden redegjør advokat/ partner Jon Håkon Hegdahl for endringene i avhendingsloven som trer i kraft 1. januar 2022. 

Ny advokatfullmektig

sep 3, 2021
Vi har gleden av å ønske enda en advokatfullmektig velkommen til oss. Silje Eriksen ble uteksaminert fra UIB i 2020 og har jobbet som...
Høyesterett avsa 4. mai dom i sak om rekkefølgekrav. Høyesterett kom til annet resultat enn lagmannsretten hadde kommet til, og opphevet...
Høyesteretts første dom om skjeggkre Det verserer en lang rekke saker for domstolene fordi kjøper har oppdaget skjeggkre i boligen som nylig er...
Likviditetsbelastningene for entreprenører kan for mange være alvorlige dersom byggherre nekter å betale omstridte krav. En samlet anleggsbransje ber...
To dommer fra Borgarting lagmannsrett om rekkefølgekrav i utbyggingsavtaler gjør det vanskeligere for utbygger å vurdere lønnsomheten av...