Realisering av boligdrømmen med kjæreste og venner er en artikkel skrevet av advokatene Sølvi Nyvoll Tangen og Jon Håkon Hegdahl. Artikkelen er...
Høyesteretts første dom om skjeggkre Det verserer en lang rekke saker for domstolene fordi kjøper har oppdaget skjeggkre i boligen som nylig er...