Et samboerskap ligner mye på et ekteskap, og en stor andel av dagens voksne lever i et ugift samliv. Det er likevel en stor og viktig forskjell...
Lengstlevende ektefelle kan etter arvelovens regler ikke dele ut gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Det har i underrettspraksis...

Fremtidsfullmakt

okt 18, 2022
Stiegler sine advokater skriver jevnlig for økonomenes forening, Econa, sitt medlemsblad Magma. I siste utgave av magasinet har Hilde Sture og...

Avkorting i arv

apr 7, 2022
De fleste foreldre er opptatt av en rettferdig fordeling av arv mellom sine barn. Dersom en eller flere av barna får en gave av betydelig størrelse...
I dagens samfunn er det helt vanlig at voksne fraskilte gifter seg på nytt. Den tradisjonelle kjernefamilien slik vi kjenner den, er også utvidet til...
I dag er det ikke uvanlig med familiekonstellasjoner som inkluderer «dine barn», «mine barn» og «våre barn». En konsekvens av at flere skiller seg og...
Vi er alle involvert i arverettslige spørsmål på et eller flere tidspunkt i løpet av livet. I siste utgave av Eurojuris Informere finner du artikler...