Skal din bedrift gjennomføre en nedbemanning eller har du mottat innkalling til drøftelsesmøte?  Les vår gjennomgang av de viktigste punktene som...
I denne episoden av Stiegler-podden forklarer advokat og partner Ingeborg Tveit hva det betyr at arbeidsgiver har styringsrett på arbeidsplassen.
I denne episoden av Stiegler-podden redegjør senioradvokat John Erik Aarsheim for varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. 

Ny advokatfullmektig

Sep 3, 2021
Vi har gleden av å ønske enda en advokatfullmektig velkommen til oss. Silje Eriksen ble uteksaminert fra UIB i 2020 og har jobbet som...
Med lovendringer som trer i kraft fra  1. juli 2021 kan Diskrimineringsnemnda nå avgjøre tvister om ulovlig gjengjeldelse i varslingssaker. Videre...
Eurojuris Informerer nr. 1 2021 er et hefte som inneholder artikler for virksomheter som opplever press. 
Høyesteretts dom i HR-2021-605-A legger føringer for hvilke spørsmål som bør stilles til kandidater i en intervjurunde. I den aktuelle saken hadde...

Arbeid for mangfold

Apr 15, 2021
Harald og Ingeborg deltok denne uken på Advokatforeningens webinar om mangfold i advokatbransjen.

Ny senioradvokat

Apr 9, 2021
Stiegler er stolt av å ønske vår nye senioradvokat, John Erik Aarsheim, velkommen til oss.
Permitteringer og hjemmekontor. Hvilke regler gjelder nå?
Hold deg oppdatert med vår oppsummering av de mest sentrale dommene fra 2020.
Viktige avklaringer i Høyesterett om den nedre grensen for forbudet mot seksuell trakassering. 
Bedrifter i endring trenger ofte ny kompetanse og nye ansatte.  Vet du hvilke regler som gjelder i prøvetiden for nyansatte?