I første halvdel av 2023 har flere endringer i arbeidsmiljøloven trådt i kraft, inkludert strengere regler for innleie fra bemanningsforetak og...
Regjeringen foreslår å lovfeste et krav om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Dersom reglene blir...
Gjør mangfoldsarbeidet til ditt konkurransefortrinn!
Vedtatte endringer i arbeidsmiljøloven medfører presisering av arbeidstakerbegrepet, utvidet arbeidsgiveransvar i konsern og generell rett til fast...
Stortinget vedtok den 20. desember 2022 innstramming av reglene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1....
Da må du være forberedt på lovendringene i arbeidsmiljøloven som mest sannsynlig kommer i løpet av 2023.
Tariffavtalen - utvidet adgang til innleie og andre mulighetsrom
Regjeringen har tidligere foreslått å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i aml. § 14-9 annet ledd bokstav f. Forslaget er nå...
Høyesterett har i ny dom (HR-2022-390-A) av 16.02.2022 kommet med viktige avklaringer om rekkevidden av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. Når...
I en nylig kjennelse (HR-2022-175-U) uttaler Høyesteretts Ankeutvalg seg om hvordan 6-månedersfristen i arbeidsmiljøloven § 15-6 om prøvetid skal...
Vil du lære mer om konflikthåndtering på arbeidsplassen?
Et stort antall arbeidsavtaler inneholder standardbestemmelser som gir arbeidsgiver rett til å gjennomføre trekk i lønnsutbetalinger dersom...
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om hvordan en oppsigelse skal gis er ikke i takt med teknologien. Er det likevel greit å sende en oppsigelse på...
Skal din bedrift gjennomføre en nedbemanning eller har du mottat innkalling til drøftelsesmøte? Les vår gjennomgang av de viktigste punktene som både...
I denne episoden av Stiegler-podden forklarer advokat og partner Ingeborg Tveit hva det betyr at arbeidsgiver har styringsrett på arbeidsplassen.
I denne episoden av Stiegler-podden redegjør senioradvokat John Erik Aarsheim for varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Ny advokatfullmektig

sep 3, 2021
Vi har gleden av å ønske enda en advokatfullmektig velkommen til oss. Silje Eriksen ble uteksaminert fra UIB i 2020 og har jobbet som...
Med lovendringer som trer i kraft fra 1. juli 2021 kan Diskrimineringsnemnda nå avgjøre tvister om ulovlig gjengjeldelse i varslingssaker. Videre...