Stortinget vedtok den 20. desember 2022 innstramming av reglene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1....
Da må du være forberedt på lovendringene i arbeidsmiljøloven som mest sannsynlig kommer i løpet av 2023.
 
 
Tariffavtalen - utvidet adgang til innleie og andre mulighetsrom
Regjeringen har tidligere foreslått å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i aml. § 14-9 annet ledd bokstav f. Forslaget er nå...
Høyesterett har i ny dom (HR-2022-390-A) av 16.02.2022 kommet med viktige avklaringer om rekkevidden av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. Når...
I en nylig kjennelse (HR-2022-175-U) uttaler Høyesteretts Ankeutvalg seg om hvordan 6-månedersfristen i arbeidsmiljøloven § 15-6 om prøvetid skal...
Vil du lære mer om konflikthåndtering på arbeidsplassen?
  Et stort antall arbeidsavtaler inneholder standardbestemmelser som gir arbeidsgiver rett til å gjennomføre trekk i lønnsutbetalinger dersom...
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om hvordan en oppsigelse skal gis er ikke i takt med teknologien. Er det likevel  greit å sende en oppsigelse på...
Skal din bedrift gjennomføre en nedbemanning eller har du mottat innkalling til drøftelsesmøte?  Les vår gjennomgang av de viktigste punktene som...
I denne episoden av Stiegler-podden forklarer advokat og partner Ingeborg Tveit hva det betyr at arbeidsgiver har styringsrett på arbeidsplassen.
I denne episoden av Stiegler-podden redegjør senioradvokat John Erik Aarsheim for varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. 

Ny advokatfullmektig

sep 3, 2021
Vi har gleden av å ønske enda en advokatfullmektig velkommen til oss. Silje Eriksen ble uteksaminert fra UIB i 2020 og har jobbet som...
Med lovendringer som trer i kraft fra  1. juli 2021 kan Diskrimineringsnemnda nå avgjøre tvister om ulovlig gjengjeldelse i varslingssaker. Videre...
Eurojuris Informerer nr. 1 2021 er et hefte som inneholder artikler for virksomheter som opplever press. 
Høyesteretts dom i HR-2021-605-A legger føringer for hvilke spørsmål som bør stilles til kandidater i en intervjurunde. I den aktuelle saken hadde...

Arbeid for mangfold

apr 15, 2021
Harald og Ingeborg deltok denne uken på Advokatforeningens webinar om mangfold i advokatbransjen.

Ny senioradvokat

apr 9, 2021
Stiegler er stolt av å ønske vår nye senioradvokat, John Erik Aarsheim, velkommen til oss.