I kjølvannet av drapet på amerikaneren Georg Floyd demonstrerte en hel verden mot rasisme, gjennom bevegelsen "Black Lives Matter". Rasisme er, og...
Nylig kom det frem at politiets ransaking av personer mistenkt for bruk eller besittelse av mindre mengde narkotika, trolig har vært lovstridig....