Stiegler-podden episode 7

sep 30, 2021 av Camilla Brandt

I denne episoden av Stiegler-podden forklarer advokatfullmektig Linn-Marie Grymyr Dahl og advokat/ partner Roar Vegsund hva det innebærer at både barn og foreldre har rett til samvær med hverandre.

De snakker blant annet om:

  • Foreldrenes  plikt til å tilrettelegge for samvær
  • Omfanget av samværsretten og dens innhold
  • Hvordan man kan håndtere samværssabotasje

 

Samvær og samværssabotasje

Barnelovens bestemmelser gir barn og foreldre en gjensidig rett til samvær med hverandre. I noen tilfeller er det slik at retten må ta stilling til hvilke samvær som skal fastsettes mellom barn og foreldre, herunder i tilfeller hvor den ene forelderen saboterer barnas samvær med den andre forelderen. 

 

Avtalefrihet ved samværsavtaler

Utgangspunktet etter norsk rett er at foreldre har frihet til å inngå avtaler om hvilke samværsordninger de ønsker for sine barn. Slike avtaler kan tilpasses foreldrenes unike livssituasjoner og eventuelt fortløpende endres i henhold til foreldrenes ønsker.

 

Retten kan fastsette samvær

Dersom foreldrene ikke blir enige som en samværsavtale for barna, er det barneloven som regulerer både retten til samvær og samværets eventuelle omfang.

Hensynet til barnets beste er det avgjørende vurderingstemaet i alle barnefordelingssaker, og i retten vil dommer og sakkyndig foreta en konkret vurdering av barnas situasjon. Dette følger av både barneloven § 48 og av Grunnloven § 104 annet ledd. 

 

Samværssabotasje

Hensynet til barnets beste kan i noen tilfeller tilsi at det ikke skal være samvær mellom barn og foreldre, selv om utgangspunktet etter barneloven er at både barn og foreldre har en gjensidig rett til samvær med hverandre. Begge foreldrene plikter å tilrettelegge for at avtalt eller fastsatt samvær blir gjennomført dersom det ikke foreligger gode grunner til at samvær ikke kan gjennomføres. 

Det kan være tale om samværssabotasje dersom en av foreldrene forsømmer sine plikter, slik at den andre forelderen avskjæres fra samvær. 

Samværssabotasje og foreldrefiendtliggjøring er et stort problem og kan få uopprettelige konsekvenser for forholdet mellom barn og forelder.

Dersom samværet ikke gjennomføres i henhold til gjeldende ordning, kan samværsforelderen i noen tilfeller kreve tvangsfullbyrdelse av samværsretten i henhold til reglene om tvangsfullbyrdelse i barneloven. 


Ønsker du å vite mer om samværssabotasje? Les mer her

 

Er dagens omsorgsløsning til barnet beste?

Lurer du på hva du som forelder kan gjøre dersom dagens omsorgsløsning for barna ikke lenger er til barnas beste?

Lytt til Stiegler-podden episode 6 og episode 7 for å lære mer, eller ta direkte kontakt med Stiegler sin barnerettsgruppe som har lang erfaring med barnerettslig rådgivning. 

 

Linn Marie Grymyr Dahl

 

Linn-Marie Grymyr Dahl

Advokatfullmektig

E-post: lgd@stiegler.no

Mobil:  404 91 010

Roar Vegsund

 

Roar Vegsund

Partner/ advokat

E-post: rv@stiegler.no

Mobil:  918 18 209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emner: Barnerett