Stiegler-podden episode 3

sep 2, 2021 av Harald Alfsen

I denne episoden av Stiegler-podden redegjør managing partner og advokat Harald Alfsen for de viktigste prinsippene innenfor offentlige anskaffelser.  

Harald snakker blant annet om: 
  • Prosessene med innkjøp, anbudskonkurranse, tilbud, kontraktsinngåelse og forhandlinger. 
  • Hvordan innkjøp gjennomføres, og hva som er viktig for innkjøper og leverandør.
  • Sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser (SOA).
  • Omfanget av offentlige anskaffelser i dag, m.m.  

 

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser er et rettsområde som er ukjent for mange. Vi forbinder det gjerne med ord som innkjøp, anbudskonkurranse, tilbud, kontraktsinngåelser og forhandlinger. Det rettslige faget offentlige anskaffelser  (public procurement på engelsk) går over flere rettsområder, både  offentlig rett og privat rett.

Totalt bruker offentlig sektor ca 600 milliarder kroner i året på offentlige anskaffelser. Mange etater, og de fleste kommuner, bruker ca 1/3 av budsjettet sitt på innkjøp, resten på lønn. Mange bruker betydelig mer.

De viktigste prinsippene er å lage konkurranse og behandle tilbydere likt. Er man misfornøyd, kan man som tilbyder forfølge saken med klager eller rettslige prosesser. 

I podkasten vil dere får høre mer om hvordan innkjøp gjennomføres, og hva som er viktig for innkjøper og leverandør. 

Harald er blant Norges fremste eksperter innenfor offentlige anskaffelser. Han har lang erfaring med å bistå klienter innenfor kontraktsrett, entreprise, arbeidsrett, selskapsrett og konkurranserett, og han er mye brukt som strategisk, juridisk og kommersiell rådgiver for både private og offentlige virksomheter. 


Harald Alfsen 1

 

Harald Alfsen 

Managing partner / advokat

E-post: ha@stiegler.no

Mobil:  982 69 130

 

 

 

 

 

 

Emner: Offentlig anskaffelser, Kontraktsrett