Stiegler-podden episode 6

sep 24, 2021 av Camilla Brandt

I denne episoden av Stiegler-podden redegjør senioradvokat Tove Laursen og advokat/partner Roar Vegsund for innholdet i barnelovens sentrale begreper: Fast bosted og foreldreansvar.

De snakker blant annet om:

  • Forskjellen mellom fast bosted og delt fast bosted
  • Hvilke rettigheter og plikter som tilfaller foreldre som har barn boende fast hos seg
  • Innholdet i foreldreansvaret
  • Om man som forelder kan få foreldreansvar alene

Fast bosted og foreldreansvar

Foreldreansvar og fast bosted for barn  innebærer både rettigheter og plikter for foreldrene. Man kan ha foreldreansvar for barn, uten at man har dem boende fast hos seg. 

Foreldreansvar

Som utgangspunkt kan foreldrene selv komme til enighet om hvorvidt de ønsker felles foreldreansvar for felles barn eller om de ønsker at kun en av foreldrene skal ha foreldreansvaret alene. Dersom foreldrene ikke blir enige, kan de forsøke å mekle frem en minnelig løsning ved familiekontoret. I ytterste konsekvens må foreldrene be om rettens avgjørelse i saken.

Barneloven bygger på en forutsetning om at det er til barns beste å ha god kontakt med begge sine foreldre. Likevel er det slik at det i noen tilfeller vil være til barnets beste at foreldreansvaret tilkjennes den ene av foreldrene.

Fast bosted / delt fast bosted

Foreldre har som utgangspunkt tilsvarende fri rådighet til å avtale hvor deres felles barn skal bo fast. Barneloven skiller mellom begrepene delt fast bosted og fast bosted hos en av foreldrene alene. Den som har barn boende fast hos seg har rett til å ta del i praktiske avgjørelser i barnas liv, og må samtykke til beslutninger som gjelder barna, herunder for eksempel flytting ut av kommunen, skolebytte, vaksiner, mv.

De siste årene har det blitt mer vanlig at foreldre som går fra hverandre velger ordningen delt fast bosted. Dette krever at foreldrene evner å samarbeide om avgjørelsene for barna i dagliglivet. Dersom foreldrene kommuniserer dårlig og deres samarbeid preges av et høyt konfliktnivå, vil det sjelden være til barnas beste at foreldrene har delt fast bosted.

Den beste omsorgsløsningen for barna

Hva du som forelder kan gjøre dersom du mener at dagens omsorgsløsning for barna ikke lenger er til barnas beste? Lytt til Stiegler-podden episode 6 for å lære mer eller ta direkte kontakt med Stiegler din barnerettsgruppe som har lang erfaring med barnerettslig rådgivning. 

Tove Laursen

 

Tove Laursen

Senioradvokat

E-post: tl@stiegler.no

Mobil:  930 27 701

Roar Vegsund

 

Roar Vegsund

Partner/ advokat

E-post: rv@stiegler.no

Mobil:  918 18 209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emner: Barnerett