Stiegler-podden episode 10

okt 21, 2021 av Camilla Brandt

I denne episoden av Stiegler-podden redegjør advokat/ partner Jon Håkon Hegdahl for endringene i avhendingsloven som trer i kraft 1. januar 2022. 

Han snakker blant annet om:

  • De viktigste endringene
  • Ikke lenger lov å selge eiendom "som den er"
  • Hvem endringene vil kunne få konsekvenser for
  • Hvordan lovendringene vil kunne påvirke bolighandelen, mm.Viktige endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022

Avhendingsloven regulerer forholdet mellom kjøper og selger ved salg av bruktboliger. I fjor ble det solgt nesten 100 000 bruktboliger i det norske markedet, og i følge statistikk fra forsikringsselskapene oppstår det tvister i etterkant av hele 25 % av alle boligsalg. Reglene i avhendingsloven er følgelig sentrale for både forebygging av tvister og for håndteringen av de tvister som oppstår i etterkant av boligsalg, og lovgivers ønske er at reglene i ny avhendingslov skal virke konfliktdempende. 

Den mest omtalte lovendringen er at adgangen til til å selge eiendom "som den er" eller med lignende forbehold fjernes ved salg til forbruker. Slike forbehold har til nå blitt brukt nærmest uten unntak ved salg av brukt bolig og fritidsbolig til forbrukere, og har gitt selger mulighet til å fraskrive seg ansvar for skjulte feil og mangler. Det antas at endringene vil kunne få stor betydning ved omsetning av fast eiendom til forbrukere. 

 Vil endringene skape større trygghet ved bolighandelen?  Er det sannsynlig at endringene vil føre til færre tvister slik lovgiver ønsker? Er det selger eller kjøper som vil bære risikoen for eventuelle feil og mangler?

Lytt til Stigler-podden episode 10  for å lære mer, eller ta direkte kontakt med Stiegler sin eiendomsavdeling som har lang erfaring med rådgivning ved eiendomstransaksjoner. 

 

Jon Håkon Hegdahl

 

Jon Håkon Hegdahl

Advokat/partner

E-post: jhh@stiegler.no

Mobil:  92427269

 

 

 

 

 

 

 

Emner: Eiendom, Eierseksjonssameier og borettslag, Kontraktsrett