Stiegler veiledet vinneren av ELSA Bergen Regionale Prosedyrekonkurranse 2023

okt 27, 2023 av Camilla Brandt

Også i år har vårt kontor vært veileder i ELSA sin årlige prosedyrekonkurranse.  Det er 7. året vi har bidratt. Veiledningen har vært ledet av advokat (H) Tor Øystein Enge, i år med dyktig bistand fra advokat Mari Skaldehaug Solberg. 

Finaleoppgaven var en kinkig oppgave utelukkende om menneskerettigheter. Den tildelte kandidaten vi har veiledet, siste års student Carl Victor Waldenstrøm, klarte oppgaven med glans og skal nå videre til landsfinalen.  Der vil han møte vinnerlagene fra Tromsø og Oslo. 

Dommerpanelet i finalerunden i Bergen var meget kompetent og bestod av tidl. HR-dommer og professor Magnus Matningsdal, tidl. lagdommer i Frostating og i perioden 2004 – 2011 dommer ved EMD Sverre Erik Jebens (som administrete «saken») og advokat (H) Mette Yvonne Larsen.  Carl Victor fikk de aller beste skussmål av dommerne og han slo ut de to dyktige jentene han møtte, Gina Cecilie Heskestad og Paulina Sitarz. Jentene var veiledet av CMS Kluge. Vinneren påskjønnes med en sjekk på kr. 10.000.

 

Tor Øystein Enge

 

Tor Øystein Enge

Partner/ Advokat

E-post: toe@stiegler.no

Mobil:  905 08 999

Mari Skaldehaug Solberg.jpg

 

Mari Skaldehaug Solberg

Advokat

E-post: mss@stiegler.no

Mobil:  936 70 728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emner: Tvisteløsning og prosedyre