Lengstlevende ektefelle kan etter arvelovens regler ikke dele ut gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Det har i underrettspraksis...
Mange fritidseiendommer eies i sameie. For å forebygge konflikter mellom sameierne er det viktig å ha klare kjøreregler for fordeling av blant annet...
Kontrakter kan sikre det offentlige nok innsyn og kontroll hvis loven ikke gjør det. Så får leverandører som krever hemmelighold heller holde seg...
Hva som er «gjeldende rett» på rettsområdene våre er et sammensatt spørsmål. På noen rettsområder har vi omfattende lovgivning, mens andre områder...
En ny områdeplan for Osøyro ligger nå ute til offentlig ettersyn i Bjørnafjorden kommune. Områdeplanen kan utløse nye utbygginger og utvikling av...
Til syvende og sist er anbudskonkurranse risikosport, mens forhandlet konkurranse er det mest forretningsmessige og innkjøpsfaglige riktige. Unntak...
Et par kjøpte en boligeiendom beliggende i en husklynge med tre eiendommer. Kort tid etter at kontrakten var signert ble de kjent med at den nærmeste...
Da må du være forberedt på lovendringene i arbeidsmiljøloven som mest sannsynlig kommer i løpet av 2023.

Fremtidsfullmakt

okt 18, 2022
Stiegler sine advokater skriver jevnlig for økonomenes forening, Econa, sitt medlemsblad Magma. I siste utgave av magasinet har Hilde Sture og...
De første høststormene er her, og snart kommer vinteren. Dette er de to årstidene som krever mest av huseiere for å vedlikeholde og ivareta boligene...

Ny advokatfullmektig

sep 23, 2022
Stiegler ønsker Henriette Steien hjertelig velkommen. Henriette kommer fra stilling som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Thommessen. Hun har også...
Stiegler sine eiendomsrettsadvokater skriver jevnlig for økonomenes forening, Econa, sitt medlemsblad Magma. Siste utgave av magasinet er rettet mot...
I foreldretvister for retten med spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samværsrett, oppnevner retten en sakkyndig psykolog som kan bistå til...
Stiegler Advokatfirmas barnerettsgruppe er fast spaltist i magasinet Foreldre & Barn, med mål om å belyse relevante barnerettslige tema som kan være...
Stiegler Advokatfirmas barnerettsgruppe er fast spaltist i magasinet Foreldre & Barn, med mål om å belyse relevante barnerettslige tema som kan være...
Denne utgaven av Eurojuris informerer handler om mekling og konfliktløsning. Advokatrollen er mangfoldig, men kjernen er å representere og å ivareta...