Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarer spørsmål om barne- og...
 
 
Et samboerskap ligner mye på et ekteskap, og en stor andel av dagens voksne lever i et ugift samliv. Det er likevel en stor og viktig forskjell...
 
 
Vi lever i en spesiell tid. I kjølvannet av pandemien fulgte krig, energikrise, økte matvarepriser og høyere rente. Samtidig styrer verden mot en...
Advokatforeningen offentliggjorde nylig oversikt over nye medlemmer i utvalgene. Vi gratulerer Stiegler-advokat John Erik Aarsheim som tiltrer som...
Lengstlevende ektefelle kan etter arvelovens regler ikke dele ut gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Det har i underrettspraksis...
Mange fritidseiendommer eies i sameie. For å forebygge konflikter mellom sameierne er det viktig å ha klare kjøreregler for fordeling av blant annet...
Kontrakter kan sikre det offentlige nok innsyn og kontroll hvis loven ikke gjør det. Så får leverandører som krever hemmelighold heller holde seg...
  Hva som er «gjeldende rett» på rettsområdene våre er et sammensatt spørsmål. På noen rettsområder har vi omfattende lovgivning, mens andre områder...
En ny områdeplan for Osøyro ligger nå ute til offentlig ettersyn i Bjørnafjorden kommune. Områdeplanen kan utløse nye utbygginger og utvikling av...
Til syvende og sist er anbudskonkurranse risikosport, mens forhandlet konkurranse er det mest forretningsmessige og innkjøpsfaglige riktige. Unntak...
 
Et par kjøpte en boligeiendom beliggende i en husklynge med tre eiendommer. Kort tid etter at kontrakten var signert ble de kjent med at den nærmeste...
Da må du være forberedt på lovendringene i arbeidsmiljøloven som mest sannsynlig kommer i løpet av 2023.

Fremtidsfullmakt

okt 18, 2022
Stiegler sine advokater skriver jevnlig for økonomenes forening, Econa, sitt medlemsblad Magma. I siste utgave av magasinet har Hilde Sture og...
De første høststormene er her, og snart kommer vinteren. Dette er de to årstidene som krever mest av huseiere for å vedlikeholde og ivareta boligene...