Stiegler sine eiendomsrettsadvokater skriver jevnlig for økonomenes forening, Econa, sitt medlemsblad Magma. I siste utgave av magasinet redegjør...
Vedtatte endringer i arbeidsmiljøloven medfører presisering av arbeidstakerbegrepet, utvidet arbeidsgiveransvar i konsern og generell rett til fast...
Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarers pørsmål om barne- og...
Reglene om innløsning av tomtefeste er viktige og engasjerer både grunneier og leietaker. Her pekes på hovedreglene.
Den 15. februar 2023 ble det vedtatt en ny forskrift som gir regler om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter markedsføringsloven § 41...
Advokat Harald Alfsen skriver om dette i Dagens Næringsliv 15.02.2023
Fremleie av næringslokaler medfører at to ulike kontrakter løper side om side. Kjenner du til hvilke problemstillinger som kan oppstå ved fremleie,...

Ny advokatfullmektig

feb 2, 2023
Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarers pørsmål om barne- og...
Høyesterett kom 12. januar 2023 med en spennende dom om foreldelse. Dommen inneholder viktige retningslinjer for når et erstatningskrav i...
Stortinget vedtok den 20. desember 2022 innstramming av reglene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1....
Stiegler Advokatfirma's barnerettsgruppe er fast spaltist for magasinet Foreldre & Barn hvor vi jevnlig besvarer spørsmål om barne- og...
Et samboerskap ligner mye på et ekteskap, og en stor andel av dagens voksne lever i et ugift samliv. Det er likevel en stor og viktig forskjell...
Vi lever i en spesiell tid. I kjølvannet av pandemien fulgte krig, energikrise, økte matvarepriser og høyere rente. Samtidig styrer verden mot en...
Advokatforeningen offentliggjorde nylig oversikt over nye medlemmer i utvalgene. Vi gratulerer Stiegler-advokat John Erik Aarsheim som tiltrer som...