I dagens samfunn er det helt vanlig at voksne fraskilte gifter seg på nytt. Den tradisjonelle kjernefamilien slik vi kjenner den, er også utvidet til...
I siste utgave av tidsskriftet NæringsEiendom (www.ne.no)har advokat Jon Håkon Hegdahl og advokat Erlend Bergstrøm skrevet en artikkel om sine...
Stiegler har gleden av å ønske Bendik Holstad velkommen til teamet! 

#standwithukraine

mar 2, 2022
Høyesterett har i ny dom (HR-2022-390-A) av 16.02.2022 kommet med viktige avklaringer om rekkevidden av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. Når...
Fast eiendom - kjøp, salg og eiendomsmegling
 
I en nylig kjennelse (HR-2022-175-U) uttaler Høyesteretts Ankeutvalg seg om hvordan 6-månedersfristen i arbeidsmiljøloven § 15-6 om prøvetid skal...
Vil du lære mer om konflikthåndtering på arbeidsplassen?
  Alle offentlige anskaffelser over kr 100 000 eks. mva skal gjennomføres etter regelverket for offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver har plikt til...
I dag er det ikke uvanlig med familiekonstellasjoner som inkluderer «dine barn», «mine barn» og «våre barn». En konsekvens av at flere skiller seg og...
Stiegler har gleden av å ønske Chris-André Fløtre og Thomas Lynum velkommen!
Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. Kunnskap og presisjon er viktig både ved planlegging, utvikling og ved realisasjon....
  Et stort antall arbeidsavtaler inneholder standardbestemmelser som gir arbeidsgiver rett til å gjennomføre trekk i lønnsutbetalinger dersom...
Advokatforeningen offentliggjorde den 16.12.2021 oversikt over nye medlemmer i utvalgene. Vi gratulerer to av våre ansatte med nye roller: Camilla...
  Vi er alle involvert i arverettslige spørsmål på et eller flere tidspunkt i løpet av livet.  I siste utgave av Eurojuris Informere finner du...
  Samarbeid om praktiske avgjørelser for barn kan være en kilde til konflikt mellom foreldre som har gått fra hverandre. Det er ikke alltid slik at...
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om hvordan en oppsigelse skal gis er ikke i takt med teknologien. Er det likevel  greit å sende en oppsigelse på...
  Dersom innkjøperen i en offentlig anskaffelse får vite at tilbyderen er dømt for, eller har vedtatt forelegg for, korrupsjon, skal han avvise...
  Endringer i avhendingsloven vil kunne få stor betydning ved omsetning av fast eiendom til forbrukere. Det er blant annet bestemt at selger ikke...