Vil du lære mer om konflikthåndtering på arbeidsplassen?
  Alle offentlige anskaffelser over kr 100 000 eks. mva skal gjennomføres etter regelverket for offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver har plikt til...
I dag er det ikke uvanlig med familiekonstellasjoner som inkluderer «dine barn», «mine barn» og «våre barn». En konsekvens av at flere skiller seg og...
Stiegler har gleden av å ønske Chris-André Fløtre og Thomas Lynum velkommen!
Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. Kunnskap og presisjon er viktig både ved planlegging, utvikling og ved realisasjon....
  Et stort antall arbeidsavtaler inneholder standardbestemmelser som gir arbeidsgiver rett til å gjennomføre trekk i lønnsutbetalinger dersom...
Advokatforeningen offentliggjorde den 16.12.2021 oversikt over nye medlemmer i utvalgene. Vi gratulerer to av våre ansatte med nye roller: Camilla...
  Vi er alle involvert i arverettslige spørsmål på et eller flere tidspunkt i løpet av livet.  I siste utgave av Eurojuris Informere finner du...
  Samarbeid om praktiske avgjørelser for barn kan være en kilde til konflikt mellom foreldre som har gått fra hverandre. Det er ikke alltid slik at...
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om hvordan en oppsigelse skal gis er ikke i takt med teknologien. Er det likevel  greit å sende en oppsigelse på...
  Dersom innkjøperen i en offentlig anskaffelse får vite at tilbyderen er dømt for, eller har vedtatt forelegg for, korrupsjon, skal han avvise...
  Endringer i avhendingsloven vil kunne få stor betydning ved omsetning av fast eiendom til forbrukere. Det er blant annet bestemt at selger ikke...
Foto: ELSA Bergen Årsfinalen i Elsa Bergen Regionale Prosedyrekonkurranse gikk av stabelen 19. november. Konkurransen arrangeres som en fiktiv...
I denne episoden av Stiegler-podden redegjør partner og advokat Tor Øystein Enge for ulike måter å løse tvister på, både for næringsdrivende og for...
  Høyesterett avsa den 11. oktober 2021 dom i en sak hvor det ble fastslått at vindkraftutbyggingen på Fosen var i strid med samers rettigheter....
I denne episoden av Stiegler-podden redegjør advokat/ partner Jon Håkon Hegdahl for endringene i avhendingsloven som trer i kraft 1. januar 2022. 
Både et testament og en fremtidsfullmakt kan være viktig å ha dersom det skulle hende deg noe. I denne episoden av Stiegler-podden redegjør...
Hva er det som skiller lovlige skattetilpasninger fra de ulovlige, og når kan man straffes for ulovlig skattetilpasning?  I løpet av de siste ukene...
Mange par velger å regulere sine økonomiske anliggender ved en samboeravtale eller en ektepakt. Hvilke regler gjelder for samboere og ektefeller som...
I denne episoden av Stiegler-podden forklarer advokatfullmektig Linn-Marie Grymyr Dahl og advokat/ partner Roar Vegsund hva det innebærer at både...