I dette nummert av Eurojuris Informerer byr vi på artikler om anskaffelser og entreprise.
En ny dom fra Borgarting lagmannsrett gir uklare regler for hvilken offentlig infrastruktur en utbygger kan pålegges å...
Regjeringen fremmet 15. april 2020 forslag til ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som...