Bruken av handlingsrommet i anskaffelsesreglene

mai 31, 2023 av Harald Alfsen

På NHOs anskaffelseskonferanse nylig holdt Stiegler-advokat & sertifisert tvistemekler Harald Alfsen foredrag om å ta bruk handlingsrommet i anskaffelsesreglene. Der la han frem sine ti viktigste råd for den som ønsker å bruke slike muligheter.

Rådene er gjengitt i sin helhet ved Anbud365 og kan leses her.

 

 

Emner: Offentlig anskaffelser