Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse

mar 23, 2022 av Silje Herheim Eriksen
Regjeringen har tidligere foreslått å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i aml. § 14-9 annet ledd bokstav f. Forslaget er nå vedatt og i statsråd 18. mars 2022 ble endringen sanksjonert.
 
Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav f blir av den grunn opphevet. Lovendringen trer i kraft 1. juli 2022. Endringen er ment å styrke arbeidstakers rett til fast ansettelse og legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv. 
 
Av forarbeidene følger det at lovendringen er ment å få innvirkning på avtaler om midlertidig ansettelse som inngås etter at endringene trer i kraft. 
 
Som følge av lovendringen vil adgangen til midlertidig ansettelse være begrenset til situasjoner der det foreligger et særlig eller tidsavgrenset behov som nevnt i arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav a til e. 
 
Har du spørsmål om arbeidsrettslige problemstillinger?

 Har du spørsmål om midlertidige ansettelser eller andre arbeidsrettslige spørsmål, ta kontakt med en av våre advokater i faggruppen for arbeidsrett.

 

Silje Eriksen

 

Silje Eriksen

Advokatfullmektig

E-post: se@stiegler.no

Mobil:  482 56 211

Ingeborg Tveit

 

Ingeborg Tveit

Partner/ Advokat

E-post: it@stiegler.no

Mobil:  930 40 534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emner: Arbeidsrett