Bør konflikter løses ved mekling?

nov 10, 2022 av Camilla Brandt

 

Mekling av konflikter kan gi mange fordeler

"Når parter står midt i en betent konfliktsituasjon kan det vanskelig å se for seg at man skal komme gjennom på en god måte, at man skal kunne lande løsninger som kan ivareta komplekse hensyn, og som også kan gi gode løsninger for dem man står i konflikt med. Uten profesjonell bistand kan det også i realiteten være svært vanskelig å få til. Mange kontakter advokater for å få avklart sin rettslige stilling, og veien kan som kjent være kort fra advokatkontoret til domstolen." Dette skriver Stiegler-advokat Camilla Brandt i Advokatbladet i dag. 

Domstolsbehandling av konflikter kan noen ganger være både rettssikkerhetsmessig forsvarlig og nødvendig, men likevel ikke alltid tilstrekkelig for å kunne sikre reelle løsninger av de konflikter parter står overfor. Noen ganger ser man at det å bringe inn en advokat i saker kan eskalere partenes konfliktnivå, og også være til hinder for videre konstruktiv dialog mellom partene.

Hele artikkelen leser du her

 

Har du en sak du ønsker å løse ved mekling?

 Stiegler Advokatfirma sin meklingsgruppe har lang erfaring innenfor tvisteløsning og mekling. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater som vil hjelpe deg med å vurdere om din konflikt er egnet for mekling. 

 

Camilla hjemmeside bevilling

 

Camilla Brandt

Advokat I Sertifisert mekler

E-post: cb@stiegler.no

Mobil:  971 56 469

 

 

 

 

 

Harald Alfsen 2

 

Harald Alfsen

Managing Partner I Advokat I Sertifisert mekler

E-post: ha@stiegler.no

Mobil:  982 69 130

 

 

 

 

 

 

Stiegler ansatte_001-web

 

Roar Vegsund

Partner I Advokat I Sertifisert mekler

E-post: rv@stiegler.no

Mobil:  918 18 209

 

 

 

 

 

 

 

Emner: Mekling